Asked thg 10 9, 2022 3:02 CH 43 0 0
  • 43 0 0
-1

hỏi lỗi django

Share
  • 43 0 0

trước giờ mình cài django bằng miniconda không bị lỗi gì,nhưng hôm nay mình cài django thành công bằng miniconda cài được project ,nhưng sau đó out 1 chút và bật conda promt để runserver thì nó bị lỗi này,xin mọi người cho mình bit lý do image.png

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.