Asked Mar 29th, 2023 6:21 p.m. 246 0 2
  • 246 0 2
0

Tạo bộ dữ liệu của sql

Share
  • 246 0 2

Mng cho em hỏi là giờ em có 1 cái database thông tin người dân rồi mà thay vì em Insert từng người vô thì có công cụ nào tự động thêm vào cho mình giống dummy không ạ, em tìm thấy toàn tạo tên với địa chỉ của nước khác không có Việt Nam. Em cảm ơn ạ.

Avatar Long Huỳnh @LongHuynh321
Apr 5th, 2023 8:45 a.m.

Bạn có thể sử dụng công cụ tạo dữ liệu giả để thêm dữ liệu giả vào cơ sở dữ liệu của mình. Công cụ này sẽ tự động tạo dữ liệu giả cho bạn mà không cần bạn phải nhập tay từng bản ghi. Thí dụ 1 vài công cụ:

Mockaroo (https://www.mockaroo.com/): Công cụ này cho phép bạn tạo dữ liệu giả với nhiều định dạng và kiểu dữ liệu khác nhau.

GenerateData (https://www.generatedata.com/): Công cụ này cũng cho phép bạn tạo dữ liệu giả với nhiều định dạng khác nhau.

Faker (https://github.com/faker-ruby/faker): Faker là một thư viện mã nguồn mở có thể được sử dụng để tạo dữ liệu giả trong nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Mar 30th, 2023 3:41 a.m.
0

bạn viết 1 vòng for rồi insert thông tin trong vòng for á. Sample từ google.

DECLARE @first AS INT = 1

DECLARE @last AS INT = 300

WHILE(@first <= @last)

BEGIN

INSERT INTO tblFoo VALUES(@first)

SET @first += 1

EN

Share
Avatar Mozzz @Moz1
Mar 30th, 2023 6:46 a.m.
Answered May 4th, 2023 3:15 p.m.
0

Mình thấy tool này rất dễ dùng và export dữ lieu ra SQL, CSV... Bình thường mình tạo data trên web này chắc chỉ mất 5p là ra tầm 1tr record 😃 https://sqldatagenerator.com/generator

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.