Asked Nov 11th, 5:52 a.m. 100 1 1
  • 100 1 1
0

socket io có thể chỉnh sửa nội dụng gửi lên server không

Share
  • 100 1 1

em là newbie có một câu hỏi về socket io , mong anh chị giúp em giải đáp và cho em xin 1 số kiến thức để build được 1 ứng dụng chat hoàn chỉnh ạ . Em cảm ơn anh chị rất nhiều.

1.Khi gửi một request từ socket io client đến server thì request có sửa được nội dung không ạ ( fake request). 2.Làm thế nào có thể gửi message từ A tới B , A và B có thể sử dụng 1 hoặc nhiều tab.

1 ANSWERS


Answered Nov 20th, 3:44 a.m.
0

Mình không hiểu rõ câu hỏi của bạn cho lắm. Tuy nhiên việc gửi và nhận sự kiện thì trước khi gửi bạn đã định sẵn sẽ gửi cái gì đi rồi. Để gửi message từ A tới B bạn có thể gửi theo nhiều cách khác nhau như: 1- Thông qua một máy chủ trung gian, máy chủ này sẽ nhận thông tin được gửi lên từ A và gửi lại cho B 2- Peer to Peer

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.