Asked Mar 28th, 2021 2:51 p.m. 61 0 0
  • 61 0 0
0

Image manage in Nuxt JS

Share
  • 61 0 0

Chào mọi người, mình đang tập tành làm Blog với stack Laravel + Nuxt JS. Tuy nhiên làm đến phần Form nhập bài viết thì bị vướng vần Editor nội dung.

Mình cần một Editor gần giống như Viblo vậy, nhưng không phải định dạng Markdown, chỉ là chữ thường thôi. Nhất là phần Upload Image, cần có File manager của mỗi tài khoản cá nhân khi bấm vào Insert Image và chọn được ảnh chèn vào bài viết. Mình đã tìm hiểu và áp dụng thử CKEditor nhưng gặp nhiều lỗi và không gắn thêm được plugins. Thử sang Tinymce thì không lỗi gì nhưng lại không có plugin nào phù hợp yêu cầu về File manager. Có plugin này của Tinymce nhưng cũng đang không apply được và nó cũng không chia được sở hữu ảnh của mỗi user.

https://github.com/alexusmai/vue-laravel-file-manager

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.