Asked thg 5 18, 2022 4:19 SA 104 0 1
  • 104 0 1
0

hỏi lỗi không connect github trong heroku được

Share
  • 104 0 1

mọi người cho mình sao bây giờ mình login xong heroku trên web không connect github ở desbroad heroku được,nó cứ báo lỗi internal server error trên web ,mình mò hoài vẫn không được,mấy tháng trước thì không bị vẫn connect được

1 ANSWERS


Answered thg 5 18, 2022 8:09 SA
0

bạn nên dùng heroku cli để connect nhé

Share
thg 5 18, 2022 11:33 SA

thì mình đang dùng heroku mà,cái github to connect trong heroku không connect được

0
| Reply
Share
Avatar Sơn nè @sunmayfest
thg 5 20, 2022 3:08 SA

@koyoy ý mình là dùng terminal trên máy ấy

0
| Reply
Share
thg 5 20, 2022 3:57 SA

@sunmayfest ,mình cũng chuyển qua dùng cmd rồi nhưng khi git push heroku master nó báo lỗi failed

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.