Asked Jun 11th, 2020 11:10 a.m. 854 0 3
  • 854 0 3
+2

Hỏi về lệnh npm start của Reactjs

Share
  • 854 0 3

Mình mới tìm hiểu reactjs, theo các bài hướng dẫn thì khi chạy lệnh npm start, nếu như tạo component hay sửa code trong file nào đó thì sẽ tự đọng update lại code mà không cần tắt server rồi chạy lại thì code mới mới chạy, nhưng của mình thì ngược lại,mỗi làn làm gì đó phải ctrl + C tắt server sau đó npm start để chạy lại server mới chạy được code mới. Phải làm thế nào mà ko cần tắt server mà code sẽ auto update và reload lại trang vậy, mình dùng VScode và tạo app reactjs bằng lệnh npx create-react-app my-app, với lại mỗi lần chạy lệnh npm start thì phải mất khoảng 2 đén 3 phút mới mở được localhost, như vậy là do máy mình yếu hay nó vốn như vậy

3 ANSWERS


Answered Jun 12th, 2020 12:53 a.m.
0

mình build project bằng webpack và cũng gặp trường hợp tương tự. Vấn đề của mình là do không có quyền đọc các file đó nên không thấy được sự thay đổi để build lại project. Bạn thử chạy với lệnh

sudo npm start

Nếu không được thì bạn có thể tham khao thêm ở đây https://stackoverflow.com/questions/43274925/development-server-of-create-react-app-does-not-auto-refresh

Share
Jun 12th, 2020 1:38 a.m.
Answered Jun 12th, 2020 3:31 a.m.
0

2-3 phút thì máy bạn yếu quá rồi, có khi vì vậy nên lag không tự reload được

Share
Answered Jun 12th, 2020 8:18 a.m.
0

Trong file webpack.config.js , bạn thử thêm dòng đoạn này xem watchOptions: { poll: true },

Dưới đoạn host , post của devServer ấy , sau đó chạy lại npm , mình cũng bị như vậy

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.