Asked thg 2 25, 2019 2:59 CH 810 0 2
  • 810 0 2
0

Database design - Biến thể sản phẩm

Share
  • 810 0 2

Xin chào anhem, mình muốn hỏi nếu muốn thiết kế database cho một sản phẩm có nhiều biến thể thì mình nên thiết kế thế nào là tối ưu nhất. Cảm ơn anh em đã đọc bài và chia sẻ quan điểm

2 ANSWERS


Answered thg 2 26, 2019 12:48 SA
Accepted
+3

Bạn có thể thiết kế như sau: bảng products và một bảng types sẽ có quan hệ nhiều nhiều. Do đó, mình sẽ tạo một bảng trung gian product_type. Ở bảng product_type sẽ chứa id của product với id của type. Như vậy, bạn có thể thiết kế một sản phẩm có nhiều biến thể

Share
Answered thg 2 26, 2019 6:11 SA
+3

Bạn có thể làm theo cách này nó là cách chung. Nhưng muốn tối ưu nhất để tối ưu nhất thì bạn nên thêm những trường như: Hasttag, size, description về mầu sắc, hình thái,.. Ngoài ra còn có nhiều cách để tối ưu để khi người dùng tìm kiếm bạn có thể đưa ra cho người dùng những sản phẩn gần chính xác theo ý họ nhất 😃 t.png

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.