Asked Dec 27th, 2019 3:26 a.m. 966 0 3
  • 966 0 3
+1

Làm thế nào để test API webhook?

Share
  • 966 0 3

Làm thế nào mình có thể test API webhook được ạ?

Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Dec 27th, 2019 3:30 a.m.

bạn có thể nói dõ hơn là bạn đang dùng webhook của bên nào không ạ? mình nghĩ đa số các trang cung cấp webhook. đã có doc hay payload rõ ràng rồi.

0
| Reply
Share
Avatar Pin Vu @pinpolygons
Dec 27th, 2019 3:33 a.m.

Webhook2.JPGWebhook1.JPG@phamtuananh760 Mình đang sử dụng webhook của KiotViet trong doc có hướng dẫn nhưng mình không hiểu lắm. Webhook.JPG

0
| Reply
Share

3 ANSWERS


Answered Dec 27th, 2019 3:52 a.m.
Accepted
+3

Đầu tiên bạn phải đăng ký một webhook với bên bạn muốn test. Theo tài liệu của bạn thì bạn post lên https://publicfnb.kiotapi.com/webhooks và đăng ký webhook của bạn, khi có action nào thì bạn sẽ nhận được data từ webhook mà bạn đã đăng ký

Share
Avatar Pin Vu @pinpolygons
Dec 27th, 2019 3:59 a.m.

à à mình hiểu rồi thanks

0
| Reply
Share
Avatar Phan Lý Huỳnh @phanlyhuynh
Dec 27th, 2019 4:00 a.m.
0
| Reply
Share
Answered Dec 27th, 2019 3:32 a.m.
+2

Câu này khá là khó:

  • Đầu tiên để test được API webhook chạy đúng ý không thì bản thân dịch vụ webhook code đã phải viết unit test rồi.
  • Nếu bạn muốn test webhook dưới dạng tích hợp với ứng dụng của mình thì bạn phải tin tưởng rằng dịch vụ webhook kia chạy ổn và bạn phải mock, stub nó sẽ trả response mình cần để test tích hợp chức năng khác.
Share
Avatar Pin Vu @pinpolygons
Dec 27th, 2019 3:37 a.m.

Mình nghĩ webhook của bên cung cấp thì nó đã chạy ok rồi. Nên khi nhận test API này mình không biết test như thế nào? đọc doc của nó thì nó cũng chỉ nói là mình tích hợp cái url của mình vào. Mình chỉ hiểu đơn giản là Webhook là một API để push data từ server lên mà không cần client phải thường xuyên kiểm tra. Mà dể test nó phải có cái client chứ?

0
| Reply
Share
Avatar WheeBoo @quanghung97
Dec 27th, 2019 3:42 a.m.

@pinpolygons Đầu tiên dịch vụ 1 bắn webhook, dịch vụ 2 hiển thị message. Bạn muốn test thật sự kiểu đó phải ghi file excel là được

DỊch vụ 1 bắn webhook API với token 'abcxyz' sau đó dịch vụ 2 không hiển thị gì -> log lại excel là lỗi hoặc token không đúng

DỊch vụ 1 bắn webhook API với token 'abcxyze' sau đó dịch vụ 2 hiển thị -> log lại excel là thành công các thứ tùy vào múc đích

0
| Reply
Share
Avatar Pin Vu @pinpolygons
Dec 27th, 2019 3:48 a.m.

@quanghung97 Trong cái doc bên kia gửi cho mình nó có cái đăng ký webhook với phương thức POST Trong phương thức đó nó có các tham số truyền vào như Type, Url, IsActive mình đọc cái khúc webhook này mà không hiểu ấy.

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Dec 27th, 2019 4:00 a.m.

@pinpolygons Cái api đấy là để mình đăng ký 1 webhook. muốn sử dụng được thì bạn phải đăng ký webhook trước . Url chính là nơi mà kiotviet gọi đến khi có 1 sự kiện nào đó diễn ra, type với isActive thì chắc k cần giải thích

0
| Reply
Share
Avatar WheeBoo @quanghung97
Dec 27th, 2019 4:01 a.m.
Avatar WheeBoo @quanghung97
Dec 27th, 2019 4:01 a.m.

@pinpolygons bạn dùng POSTMAN là được ví dụ đây =)) https://www.youtube.com/watch?v=fsWEqTa_MGg

0
| Reply
Share
Answered May 12th, 2021 2:48 a.m.
0

Mình test kiotviet bị lỗi CORS, mình nên set port gì để test được vậy mọi người

(Access to XMLHttpRequest at 'https://id.kiotviet.vn/connect/token' from origin 'http://localhost:3000' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. xhr.js:177 POST https://id.kiotviet.vn/connect/token net::ERR_FAILED)

Share
Aug 31st, 2021 7:13 a.m.

Bạn sử dụng proxy domain á. hoặc viết cloud function. Thử xem video này nhe: https://youtu.be/aABQTvZjrS4

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.