Asked Aug 20th, 2020 1:45 a.m. 806 0 7
  • 806 0 7
0

lỗi khi chạy php artisan migrate

Share
  • 806 0 7

em có chạy câu lệnh " php artisan migrate" thì nó xuất hiện lỗi như ảnh, mọi người ai biết lỗi gì không chỉ em với ạ, em cảm ơn nhiều!!!

7 ANSWERS


Answered Aug 20th, 2020 1:52 a.m.
Accepted
+2

Mình nghĩ bạn thiếu extensions php-mysql. B thử cài vào xem nhé.

sudo apt-get install php-mysql
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Aug 20th, 2020 2:19 a.m.

cảm ơn bác nhe

0
| Reply
Share
Avatar Phạm Tuấn Anh @phamtuananh760
Aug 20th, 2020 2:22 a.m.

@nhatnguyen123321 xin 1 Accepted bác ơi

0
| Reply
Share
Answered Aug 20th, 2020 1:54 a.m.
+1

Bạn đang sử dụng mysql hay driver nào để kết nối, bạn kiểm tra lại trong file .env của bạn đang để Connection là gì? Nếu bạn đã cài đặt mysql và config trong .env đúng mà migrate không được thì bạn thử vào php.ini bỏ comment ;extension=php_pdo_mysql.dll, bạn sử dụng đang sử dụng linux thì thêm tiếp dòng này extension=pdo_mysql.so

Share
Answered Aug 20th, 2020 1:46 a.m.
0

Screenshot from 2020-08-20 08-42-50.png

Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Aug 20th, 2020 1:46 a.m.

ảnh trên ạ

0
| Reply
Share
Answered Aug 20th, 2020 1:47 a.m.
0

bạn đã config db trong env chưa

Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Aug 20th, 2020 2:09 a.m.

e config r nhung nó vẫn báo như trên

0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Aug 20th, 2020 2:09 a.m.

Screenshot from 2020-08-20 09-09-12.png

0
| Reply
Share
Answered Aug 20th, 2020 1:50 a.m.
Share
Answered Aug 20th, 2020 2:18 a.m.
0

@nhatnguyen123321
Cài này có vẻ em đang thiếu php driver, cái mà để php có thể connect tới mysql server.
Nếu em dùng xampp thì mở php.ini
Tìm tới dòng
;extension=pdo_mysql.so
Rồi xóa bỏ dấu ";" đi, để enable extension đó.
Sau đó restart xampp

Còn nếu dùng ubuntu thì chạy lênh command này để cài thêm extension đó vào
sudo apt-get install php-mysql

Nếu dùng centos thì chay
sudo yum install php-mysql

Hết!

Share
Mar 12th, 2022 2:23 p.m.

mình thì bị lỗi not connection dùng cách đó cũng fix được à

0
| Reply
Share
Answered Aug 20th, 2020 1:56 a.m.
-2

Bạn đã config trong file .env chưa

DB_CONNECTION=
DB_HOST=
DB_PORT=
DB_DATABASE=
DB_USERNAME=
DB_PASSWORD=
Share
Avatar Nguyen Nhat @nhatnguyen123321
Aug 20th, 2020 2:09 a.m.

e config r Screenshot from 2020-08-20 09-09-12.png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.