Asked thg 8 20, 2018 11:55 PM 39 0 0
  • 39 0 0
+1

Em đang làm Widget mong mọi người giúp đỡ

Share
  • 39 0 0

Em đang làm widget có gán button, hiện tại em muốn làm ở trong activity hình a và button trên widget cũng hình a khi nhấn vào button trong activity thì button đó chuyển sang hình b và button trên widget cũng chuyển sang hình b, mong mọi người giúp đỡ em với ạ

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.