Asked Jan 17th, 2019 9:22 AM 119 0 0
  • 119 0 0
+1

Lỗi cake php

Share
  • 119 0 0

Các bác cho e hỏi file edit ở view này có 2 biến $companies và $case_types , nhưng em search cả project ko thấy chỗ nào khai báo hay có tồn tại biến này mà chỉ duy nhất ở đây. Không biết tại sao nó vẫn dùng dc ạ?

Jan 17th, 2019 9:43 AM

Bạn thử kiểm tra trong file AppController.php, function beforeFilter() xem có phần khai báo kiểu kiểu như này k?

$this->set("companies", $companyName);

Vì mọi Controllers trong cake đều kế thừa Class này nên có thể biến companies được set ở đây

+1
| Reply
Share
Vờ v @Vo_Tu
Jan 17th, 2019 9:52 AM

@ththth ko có luôn 😃)

0
| Reply
Share
Jan 17th, 2019 9:56 AM

Thay vì tìm "$companies" bạn thử tìm "companies" thôi xem

0
| Reply
Share
Vờ v @Vo_Tu
Jan 17th, 2019 10:19 AM

@ththth m thử rồi mà ko dc ? ko biết họ dùng cách gì 😦

0
| Reply
Share