Asked Jan 28th, 2019 12:03 p.m. 93 0 1
  • 93 0 1
+2

Cho em hỏi Về SensorEvent

Share
  • 93 0 1

em có đang làm 1 ứng dụng liên quan tới Sensor của google cụ thể là đếm bước đi dựa vào cảm biến và em muốn nó hiển thị 1 bản ghi là Từ trước tói nay X bước , và 1 bản là ngày hôm nay đã đi được X bước rồi nó lòi ra Khi mình Restart Thiết bị thì SensorEvent.values[0] sẽ trỏ về 0 dẫn tới việc hôm nay coi như đi công cốc , em có thử gán = 1 giá trị được lưu trong SharedPreferences nhưng ko được ( có lẽ nó không cho can thiệp) , nếu tạo 1 biến mói và lưu rồi + khi đã Restart Thiết bị SensorEvent.values[0] ( ok có vẻ ổn ) , nhưng sang ngày mới thì lại lỗi do SensorEvent nó khác 0 rồi và giá trị nó không thể bắt đầu từ 0 🙅

ok tới đây em lại nghĩ ra Mình Sẽ Put SensorEvent.values[0] lên SharedPreferences

Tạo 1 biến Newupdate mới = SensorEvent.values[0] - getSharePre (giá trị này Sẽ dùng để update cho bản ghi ngày mới ok ổn đấy) . Và rồi tưởng chừng mọi thú đã ok Restart phát xem nào. Bùm ! Newupdate âm =))

anh chị nào cho em giải pháp với ạ 😦

1 ANSWERS


Answered Jan 28th, 2019 12:13 p.m.
Accepted
+1

😂😂😂😂😂😂

Share
Avatar Tô đình duy @28Freecode
Jan 28th, 2019 12:25 p.m.

😆

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.