Asked Nov 30th, 2019 6:16 AM 58 0 1
  • 58 0 1
0

sql

Share
  • 58 0 1

e đang cài mysql-python thi bị báo lỗi " _mysql.c(42): fatal error C1083: Cannot open include file: 'config-win.h'".AI biết cach nào khắc phục không ạ,thanks all

1 ANSWERS


Answered Nov 30th, 2019 11:35 AM
Accepted
0

Mình thấy lỗi này cũng giống với bạn, bạn thử xem có được không https://stackoverflow.com/questions/26866147/mysql-python-install-error-cannot-open-include-file-config-win-h

Share
Dec 2nd, 2019 3:42 AM

khong duoc bạn.của mình vẫn báo lỗi "ERROR: mysqlclient-1.4.2-cp37-cp37m-win_amd64.whl is not a supported wheel on this platform."

0
| Reply
Share