Asked thg 10 19, 2020 3:21 SA 73 0 1
  • 73 0 1
0

udp, voip

Share
  • 73 0 1

cho e hỏi thực hành về udp và voip như thế nào ạ?

1 ANSWERS


Answered thg 10 29, 2020 9:50 SA
0

bạn muốn thực hành cài gì mới được 😐 hỏi thế nay thì chịu không có giải pháp nào cho bạn =))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.