Asked Aug 21st, 1:28 a.m. 53 0 0
  • 53 0 0
0

Upload app lên testflight bị processing 48h?

Share
  • 53 0 0

Xin chào ACE! Nhờ ACE cho mình hỏi mình upload app lên testflight từ thứ 6, 19/08 đến nay đã 21/08 mà vẫn đang processing. ACE có kinh nghiệm cho mình hỏi các xử lý tình huống này với ạ. Cảm ơn ACE!

Avatar Hùng Bùi Văn @Myster1612
Aug 25th, 7:27 a.m.

Hôm nọ mình cũng vừa gặp trường hợp này, chưa rõ lý do vì sao. Minh archive lại app và upload lần nữa thì lúc sau thấy lên đc luôn

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.