Asked Jul 2nd, 2020 7:30 a.m. 103 0 1
  • 103 0 1
0

Laravel Passport

Share
  • 103 0 1

Mọi người có ai biết cách tạo form đăng ký thành viên mới thông qua Laravel Passport không... Mình test API qua Postman thì ok nhưng không biết tạo form như thế nào... Help...

1 ANSWERS


Answered Jul 3rd, 2020 10:37 a.m.
Accepted
0

Tạo form thì dùng html + css còn để submit form thì có thể dùng action submit của form hoặc dùng ajax jquery, axios....

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.