Asked Apr 25th, 2020 9:01 a.m. 227 0 1
  • 227 0 1
0

[Deep Learning] Đánh giá chất lượng cây trồng thông qua ảnh (Evaluating quality of crops via images)

Share
  • 227 0 1

Chào các bạn. Em đang có 1 đồ án về chụp ảnh cây trồng thông qua Raspberry rồi từ đó dùng ảnh đó để dự đoán tình hình phát triển của cây, cây có bị sâu bệnh hay không ? Hay thiếu nước. Hiện trong suy nghĩ của để bắt đầu đồ án này cần có 1 vài thông tin sau :

  • Open CV
  • Deep Learning
  • Machine Learning (dùng để phân loại)

Nếu các bạn cho em biết là những thứ trên đã để chưa ? Nếu còn thiếu xin các bạn hãy bổ sung cho em. Hoăc tên model thuật toán của từng loại mà em vừa thống kê ở trên.

Xin cám ơn mọi người

/* English subtiltle */

Hi guys. Now i am making a project which relates to evaluate quality of crops via images that is taken by Raspberry Pi. The function of projetc is Disease Detection of Crops and Growth Stage of Crops. In my mind, i have something to start a project such as:

  • OpenCV
  • Deep Learning (TensorFlow or Kearas)
  • Machine Learning (SVM to clasify)

I don't know it enough or not ? If you know other than the above, please comment below.

Thanks guys so much.

1 ANSWERS


Answered Apr 25th, 2020 1:29 p.m.
Accepted
+3

Việc đầu tiên bạn cần quan tâm đến đó là dữ liệu. Có ý định thử nghiệm trên bộ dữ liệu sẵn nào không. Nếu không có dữ liệu có săn thì thu thập dữ liệu như thế nào. Xử lý nếu trực tiếp trên Pi thì nên thử nghiệm các phương pháp xử lý ảnh kết hợp với các thuật toán ML như SVM, Random Forest để gia tăng tốc độ. Sau đó hãy nghĩ đến việc thử cải tiến bằng Deep Learning. Hơn nữa nếu bạn định dùng Rapberry Pi để sử dụng chụp ảnh trên môi trường thực thì phải quan tâm đến việc duy trì nguồn điện như nào. Có cần kết nối với Wifi để gửi dữ liệu về hay không. Từ đó lựa chọn các thiết bị như PIN, Module kết nối mạng (3G hay Wifi) cho phù hợp

Chúc bạn thành công

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.