Asked Dec 12th, 2019 8:10 a.m. 56 0 1
  • 56 0 1
0

Build PHP Engine on linux from C++ source

Share
  • 56 0 1

Giống như cái tiêu đề, các bác có tài liệu hoặc hướng đi cho vấn đề của e không, có bác nào từng làm và thấy nó có khả thi k, e cảm ơn 😄, các bác thoải mái chửi e nhé 😃) (p/s: e k tìm đc cái tag PHP phù hợp nên để đỡ cái đó, bác nào lỡ vào e sr nhé 😄)

1 ANSWERS


Answered Mar 9th, 2020 9:52 a.m.
0
  • Ý bạn đang muốn diễn đạt gì khi nói PHP Engine? Có phải bạn đang muốn build một compiler cho PHP? Nếu là như vậy bạn có thể tìm hiểu về automat và ngôn ngữ hình thức.
  • Hay bạn đang muốn tìm hiểu cách build một framework cho PHP? chà cái này cũng khá khoai, Bạn cần master về PHP, biết một số framework của PHP, nhận ra điểm mạnh, yếu của từng framework để có thể build ra một framework riêng của bản thân. Bạn có thể coi một số khóa học hướng dẫn tự làm framework PHP trên youtube. Dĩ nhiên những framework này chỉ ở mức basic và không thể so sánh với các framework hiện tại đang có.
  • Lời khuyên của mình: Đừng cố tạo lại cái bánh xe 😀 trừ khi bạn có thể tạo ra cái bánh xe tốt hơn tất cả những cái hiện tại.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.