Asked Jun 21st, 2018 3:03 a.m. 116 0 0
  • 116 0 0
0

[HELP] - Cấu hình HA cho MySQL với HAproxy và Keepalived

Share
  • 116 0 0

Mình có tham khảo bài viết này "Xây dựng High Available cho MySQL Server với HAproxy và Keepalived trên Ubuntu." nhưng đang có một vài thắc mắc. Bạn nào rành về phần này cho mình xin contact để tham khảo ạ.

  • Có cách nào để chỉ connect đến DB của Server đang giữ Virtual IP (connect thông qua Virtual IP)
  • Nếu mình ko cần Loadbalancing cho MySQL thì có nhất thiết phải sử dụng HAproxy thì mới có thể connect DB được thông qua Virtual IP (ở Nginx mình ko cần dùng HAproxy mà vẫn làm được điều này)

Hope to receive your reply soon .

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.