Asked thg 10 22, 2021 3:17 SA 116 0 1
  • 116 0 1
0

ẩn hiện 1 danh sách vuejs mà không dùng component

Share
  • 116 0 1
  • mình muốn ẩn hiện 1 danh sách checkbox trong mở modal, mình đã thử gọi đến component con nhưng khi tắt rồi mở lại modal thì checkbox vẫn hiện, có cách nào khắc phục hoặc không dùng component mà vẫn ẩn hiện được không ạ. mình cảm ơn image.png image.png
Avatar Khang @khangnd
thg 10 22, 2021 6:29 SA

Câu hỏi có vẻ chưa rõ lắm, bạn có thể giải thích thêm vấn đề của bạn ko?

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered thg 10 25, 2021 9:24 SA
0

Ở parent khởi tạo 1 method chờ child emit, khi change checkbox ở component thì cần $emit tới parent Bạn có thể tham khảo emit trong vuejs

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.