Asked Nov 8th, 9:48 AM 105 0 1
  • 105 0 1
0

Tìm hướng tối ưu tìm kiếm trong mysql và php

Share
  • 105 0 1

Hiện em có bài toán làm trang tìm kiếm để tối ưu nhất cho PHP và Mysql Cho phép nhập cả không dấu và có dấu đều tìm được, ai có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên về hướng đi với ạ. Cảm ơn ace

1 ANSWERS


Answered Nov 9th, 3:31 PM
0

Cái bạn cần là các search engine có khả năng full-text search, và thường có cả xếp rank cho các kết quả tìm kiếm, xử lý trường hợp không dấu & có dấu, từ đồng nghĩa và trái nghĩa,...

Vài ứng cử viên cho bạn bắt đầu tìm hiểu là meilisearch (nhẹ và mới nổi) hoặc elasticsearch (tốt nhất nhưng tốn tài nguyên).

Các cơ sở dữ liệu như mysql hay postgresql cũng có khả năng tìm kiếm full-text search, tuy không mạnh bằng mấy engine search chuyên biệt, nhưng nếu trường hợp bạn cần không nhiều thì có thể dùng luôn nó cho đơn giản.

Share
Avatar Z @zingler
Nov 11th, 8:21 AM

Cảm ơn bác để e nghiên cứu 2 thằng kia xem

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.