Asked Thursday, 1:47 p.m. 59 0 2
  • 59 0 2
0

Nên dùng theme dark hay light để sử dụng ? Mọi Người hay dùng theme nào vậy ạ ?

Share
  • 59 0 2

Nên dùng theme dark hay light để sử dụng ? Mọi Người hay dùng theme nào vậy ạ ?****

Avatar Nguyen Van Hung @chuothungbang96
Saturday, 4:14 a.m.

trước đó thì mình làm việc đêm nhiều, nên bản thân thường để dark theme. Nhưng hiện tại làm việc ban ngày nhiều hơn nên mình để light theme. Cảm giác tối quá nhìn không được ok lắm trong môi trường tràn ngập ánh sáng này.

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Thursday, 1:52 p.m.
0

theme dark vì cuộc đời đen tối quá

Share
Answered about 5 hours ago
0

Mình dùng theme dark ở mọi nơi. Tại dùng theme light kiểu nó chói mắt sao sao á

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.