Asked thg 12 29, 2021 2:29 AM 40 0 0
  • 40 0 0
0

Hỏi về thư viện summernote

Share
  • 40 0 0

Chào các bác, em đang dùng thằng summernote thì gặp vấn đề này. Bình thường thì summernote sẽ có dạng như

<div class="note-editable card-block" contenteditable="true" role="textbox" aria-multiline="true" spellcheck="true" autocorrect="true" style="height: 430px; min-height: 250px;">
<p>abc</p>
</div>

nhưng khi em dùng backspace xóa trắng đi thì nó sẽ bị mất thẻ <p></p> như sau

<div class="note-editable card-block" contenteditable="true" role="textbox" aria-multiline="true" spellcheck="true" autocorrect="true" style="height: 430px; min-height: 250px;"></div>

sau đó thì em gõ text vào và gọi các function như $('#summernote').summernote('code') thì luôn trả về rỗng. Các bác có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.