Asked Jan 15th, 2018 3:04 PM 96 0 0
  • 96 0 0
0

MongoDb & Yii2

Share
  • 96 0 0

Mình đã kết nối thành công mongoDB với Yii2. Và mình có sử dụng lại mongodb trên một server được xây dựng từ 2 năm trước (khoảng đầu năm 2016). Mình không thể nào lấy được thông từ các db hoặc collection trước đó (đã tồn tại) mặc dù đã sử dụng tài khoản root của mongo, nhưng nếu mình tạo mới DB trên server này thì chạy rất OK. Vậy DB cũ và DB mới tạo có gì khác nhau không? mà tại sao cái mới chạy đc, cái cũ lại không? Cho mình cách giải quyết với! thanks

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.