Asked Mar 4th, 7:49 AM 75 0 0
  • 75 0 0
-1

Hỏi về lỗi Response code:Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException

Share
  • 75 0 0

Mọi người cho mình hỏi khi chạy jmeter đến khoảng samples nhất định thì xuất hiện lỗi như ảnh, nguyên nhân lỗi và cách khắc phục như thế nào ạ