Asked Mar 4th, 2021 7:49 a.m. 253 0 1
  • 253 0 1
-1

Hỏi về lỗi Response code:Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException

Share
  • 253 0 1

Mọi người cho mình hỏi khi chạy jmeter đến khoảng samples nhất định thì xuất hiện lỗi như ảnh, nguyên nhân lỗi và cách khắc phục như thế nào ạ

1 ANSWERS


Answered Sep 11th, 2022 2:09 p.m.
Accepted
0

Lỗi này xảy ra khi server không phản hồi lại, xảy ra timeouts. Nên bạn cần tăng thời gian timeouts lên nhé. Thực hiện như hình dưới đây:

http-request-timeouts.png

Nếu vẫn xảy ra lỗi thì thực hiện thêm cách này:

1/ Sửa file user.properties trong thư mục \bin:
thêm vào cuối file 2 dòng sau

httpclient4.retrycount=1
hc.parameters.file=hc.parameters

2/ Sửa file hc.properties trong thư mục \bin:
tìm đến đoạn http.connection.stalecheck$Boolean, bỏ comment và sửa thành

http.connection.stalecheck$Boolean=true

Lưu file lại và restart JMeter để config được áp dụng nhé.

***Tham khảo thêm các bài viết về JMeter tại đây: https://docgihocgi.com/category/jmeter/

Share
Avatar Thanh Bình @thanhbinh0797
Feb 15th, 8:30 a.m.

Cảm ơn bạn nhé !!!

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.