Asked Mar 27th, 2020 4:02 a.m. 85 0 1
  • 85 0 1
0

Firebase. Phân biệt : DocumentSnapshot & QueryDocumentSnapshot & QuerySnapshot

Share
  • 85 0 1

Mình đang tìm hiểu về Firebase, mình đọc trên docs của Firebase ở đây:

https://firebase.google.com/docs/reference/js/firebase.firestore.DocumentSnapshot

thì đang bị vướng một số khái niệm này chưa phân biệt được chúng khác nhau thế nào và khi nào nên sử dụng cái nào?

Các bạn trên đây, có ai đã tìm hiểu trước và làm về firebase nhiều rồi có thể giải thích giúp mình được không. Mình xin cám ơn nhiều!

1 ANSWERS


Answered Mar 28th, 2020 7:41 a.m.
0

Có bạn nào đó có thể support mình với được không ..😢

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.