Asked Jun 8th, 2018 10:27 a.m. 62 0 1
  • 62 0 1
0

Validate Vuejs Rails

Share
  • 62 0 1

Em có thắc mắc về việc validate trong Vuejs Rails. Vấn đề của em là: khi em nhập các số 12345, em muốn khi người dùng nhập các số đó thì tự động chuyển sang dạng half width 12345. Em có sử dụng state trong Vuejs để convert nó từ full width về half width nhưng nó lại xảy ra vấn đề nó bị dupcilate như trong hình bên dưới. Ở đây không biết ai đã gặp trường hợp này chưa ạ. Em cảm ơn!

1 ANSWERS


Answered Jun 10th, 2018 4:25 a.m.
+1

Bạn có thể dùng Events trong Vue như demo đơn giản bên dưới của mình chẳng hạn 😃

Ở đây mình dùng @input event, tuy nhiên bạn cũng có thể dùng các event khác. Bạn cũng có thể throttle event đó nếu cần.

Edit Vue - Half-width Text

Link

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.