Asked Oct 27th, 2022 12:07 p.m. 98 0 1
  • 98 0 1
0

JavaScript

Share
  • 98 0 1

Mọi người ơi cho mình hỏi với. Đối với tác động bảo mật của JavaScript phía máy khách được sử dụng trong các trang web hiện đại, thì mọi người cho mình xin vài ví dụ về các cách mà JavaScript sử dụng để thu thập thông tin dạng cá nhân (PII) từ một người dùng mà không có sự đồng ý của họ.

Mình cảm ơn mọi người nhiều.

1 ANSWERS


Answered Oct 27th, 2022 2:29 p.m.
0

Thu thập thông tin thì vd đơn giản mà hay gặp nhất là trên các trang web (thường là nước ngoài ) lúc mới truy cập sẽ có 1 dòng thông báo là bạn có đồng ý để website thu thập thông tin cookie của bạn không? Nhưng vấn đề là cho dù bạn chọn NO thì dev vẫn có thể thu thập cookie của bạn, các trang như shopee, tiki, lazada,... vẫn thường xuyên lưu cookie của bạn và để cho facebook chạy quảng cáo đó.

Share
Oct 28th, 2022 2:53 a.m.

đấy là cấp quyền truy cập cookie cho service worker chứ

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.