Asked Mar 15th, 2021 8:48 a.m. 140 0 1
  • 140 0 1
+1

Làm thế nào để gộp các bảng với nhau

Share
  • 140 0 1

(ảnh 1) E đang get all list của 2 bảng Campaign và bảng Ad chung vào 1 table (ảnh 2) xảy ra trường hợp không chia được page vì đang lấy all cả 2 db.

$listCampaign = Campaign::all(); $listAd = Ad::all();

(ảnh 2)

E muốn xin cách xử lý Trường hợp này ntn ạ?

Giải pháp của e: Là gộp nó vào nhưng chưa biết làm ntn ~~

1 ANSWERS


Answered Mar 15th, 2021 8:58 a.m.
Accepted
Share
Avatar Phan Thành @DiepThu
Mar 15th, 2021 9:50 a.m.

Hay quá cám ơn a nhé!.

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.