Asked Aug 16th, 2021 10:25 a.m. 69 1 0
  • 69 1 0
+1

Cách đọc file .txt từ AWS S3 bằng js @@...

Share
  • 69 1 0

E đang tìm cách đọc 1 file .txt từ S3 bằng js, mình dùng hàm getObject sau đó dùng data.Body.toString() để convert data thành string, nhưng hình như n bị lỗi k convert được tiếng nga, giờ e hoang mang k biết phải làm sao ạ 😦(

  • đây là đoạn mà e muốn lấy
  • sau khi lấy nó lại thành như này 😦
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.