Asked thg 6 19, 2018 12:06 SA 373 0 0
  • 373 0 0
-1

giup do ve CSDL trong quan ly nha hang

Share
  • 373 0 0

đây là diagram cơ sở dữ liệu nhóm em làm, em cảm thấy có nhiều sơ sót nhưng không biết fix thế nào cho hợp lý. Mong mọi người giúp đỡ ạ!

thg 6 19, 2018 2:31 SA

Nếu đã biết có "sơ sót", và "sơ sót" đó là gì, b nên nêu ra trong câu hỏi, để mọi người không mất thời gian để xem tất cả các bảng đó.

0
| Reply
Share
thg 6 19, 2018 3:06 SA

Mình nghĩ là bạn nên đưa thêm 1 số thông tin như là bạn sẽ quản lí, lưu trữ những gì, mục đích ra sao thì sẽ dễ hỗ trợ hơn.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.