Asked Sep 30th, 9:24 AM 105 0 2
 • 105 0 2
0

Đệ quy ngược trong laravel

Share
 • 105 0 2

Chào các bác, em đang có bài toán đệ quy ngược như sau. Em có 1 DB dạng như này.

  ['id' => 1, 'parent_id' => 0],
  ['id' => 2, 'parent_id' => 1],
  ['id' => 3, 'parent_id' => 2],
  ['id' => 4, 'parent_id' => 2],
  ['id' => 5, 'parent_id' => 4],
  ['id' => 6, 'parent_id' => 4],

Em tìm được thằng có id = 6, bây giờ em muốn tìm ra thằng parent_id gốc (id=1) thì cho em xin hướng giải quyết với ạ.

2 ANSWERS


Answered Sep 30th, 9:28 AM
Accepted
+1
function getParent (item) {
  if (item.parent_id != 0) {
    return getParent(item.parent_id);
  } else {
    return item.id;
  }
}

đại loại vậy

Share
Nguyen Huu Hai @nguyen.huu.hai
Oct 1st, 2:06 AM
Answered Sep 30th, 9:44 AM
+1

Hướng truy vấn trong DB bạn có thể sử dụng

'WITH RECURSIVE' IN MYSQL
Share