Asked Mar 25th, 2020 2:48 PM 121 0 2
  • 121 0 2
0

Em bị lỗi nay mọi người giúp em ạ

Share
  • 121 0 2

Em nhập django-admin startproject mysite trên terminal thì bị lỗi này ạ

zsh: command not found: django-admin

Em dùng trên máy mac. Mọi người giúp em ạ. Em cảm ơn

2 ANSWERS


Answered Mar 26th, 2020 1:37 AM
Accepted
+1

Có vẻ do cái path variable của bạn. Nó đang ko hiểu cái zsh là gì. Bạn phải export nó ra thì mới dùng đc.
Tham khảo xem bạn:
https://stackoverflow.com/questions/18428374/commands-not-found-on-zsh

Share
NHim @con
Mar 26th, 2020 6:51 AM

Dạ em sửa theo cách này được rồi ạ. Em cảm ơn

0
| Reply
Share
morikun @thanhnguyen
Mar 26th, 2020 9:07 AM

đc là ngon rồi 😄

0
| Reply
Share
Answered Mar 25th, 2020 11:58 PM
+1

Bạn thử lệnh 'django-admin.py startproject mysite' xem

Share