Asked Aug 13th, 2022 12:49 a.m. 218 0 2
  • 218 0 2
+2

Hỏi về giao diện merge trên VSCode

Share
  • 218 0 2

Mọi người ơi em cần giúp đỡ ạ ! hiện tại giao diện merge khi em pull code về ở Vscode k còn như trước nữa không biết do nguyên nhân tại sao mong mọi người giúp em với ạ em cảm ơn. image.png

2 ANSWERS


Answered Aug 13th, 2022 6:01 a.m.
+2

version mới nó trực quan hơn mà

so sánh code conflict trước và sau khi thay đổi

và có preview code sau merge luôn.

Share
Answered Aug 13th, 2022 7:57 a.m.
+2

Tắt merge editor để trở về như cũ nha bạn

image.png

Share
Aug 15th, 2022 4:01 a.m.

Đã làm theo bạn @tuongnguyen99 và về như cũ

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.