Asked Mar 30th, 4:10 AM 77 0 1
  • 77 0 1
0

Đưa ứng dụng lên của hàng apple gặp lỗi Spam design

Share
  • 77 0 1

Mọi người cho e hỏi nếu gặp lỗi Spam design khi đưa ứng dụng lên cửa hàng apple trong trường hợp mình xây dựng 2 đến 3 ứng dụng cho cùng 1 bên đối tác có 1 vài thiết kế cần giữ lại để tạo đặc trưng thương hiệu và logo thì có hướng nào giải quyết không ạ, Em cảm ơn mọi người !!

1 ANSWERS


Answered Monday, 2:27 AM
Accepted
0

Mình nghĩ trừ khi bạn đổi tài khoản Apple Developer khác thì có thể. Còn trên ứng dụng thì chỉ có cách thay đổi thiết kế cho thật sự khác biệt thôi hoặc mỗi ứng dụng cung cấp cho một quốc gia khác nhau nhé

Share