Asked Nov 28th, 2023 5:11 a.m. 64 0 2
  • 64 0 2
0

python

Share
  • 64 0 2

cho em hỏi để đi thi hsg tin python thpt thì cần nắm vững những phần nào ạ và có thể học ở những nền tảng nào ạ

2 ANSWERS


Answered Nov 29th, 2023 6:22 a.m.
0

Giỏi thuật toán

Share
Answered Dec 5th, 2023 4:23 a.m.
0

Kiến thức cơ bản về Python:

  • Biến, kiểu dữ liệu, toán tử, điều kiện, vòng lặp, hàm, thư viện, ...
  • Lập trình hướng đối tượng trong Python
  • Nguyên lý lập trình, thuật toán, cấu trúc dữ liệu.

Các kiến thức nâng cao về Python:

  • Lập trình mạng trong Python
  • Lập trình đồ họa trong Python
  • Lập trình trí tuệ nhân tạo trong Python
  • Lập trình web trong Python.

Cho mình xin một sao nha.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.