Asked Sep 14th, 3:26 a.m. 37 0 0
  • 37 0 0
0

Automation testing cho chức năng Image Comparison slider với cypress

Share
  • 37 0 0

Hiện tại e đang tìm hiểu về cypress, e có 1 website có chức năng Image Image Comparison slider, đã có ai làm automation testing cypress cho chức năng này có thể hướng dẫn em được không ạ? Cảm ơn mọi người ạ!

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.