Asked Nov 2nd, 2020 5:49 a.m. 761 1 4
 • 761 1 4
+4

Cách chỉnh thời gian của session trong Laravel 8.0

Share
 • 761 1 4

Sau khi em login bằng Laraven, chỉ quên đi ko thao tác app 1 lúc là nó logout ra, Có cách nào để cho thời gian sống của session nó dài ra không ạ.

4 ANSWERS


Answered Nov 2nd, 2020 5:51 a.m.
Accepted
+6

Bạn thử mở file config .env
Tìm đến dòng SESSION_LIFETIME=
Xem giá trị nó đang là bao nhiều? Và bạn có thể chỉnh nó lên bao nhiêu phút tùy ý của bạn.
Mặc định trong Laravel nó để 60 phút hay 120 phút ý.
Lâu ko làm mình cũng ko nhớ 😄

Share
Avatar KDuy @KDuy
Nov 3rd, 2020 9:01 a.m.

Chuẩn rồi bác ạ

+1
| Reply
Share
Answered Nov 2nd, 2020 5:52 a.m.
+5

Bạn tìm trong

...
/*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Session Lifetime
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Here you may specify the number of minutes that you wish the session
  | to be allowed to remain idle before it expires. If you want them
  | to immediately expire on the browser closing, set that option.
  |
  */

  'lifetime' => env('SESSION_LIFETIME', 120),

  'expire_on_close' => false,

và thay đổi giá trị của nó được đó

Share
Avatar Ngân Kim @ngankim
Nov 4th, 2020 2:58 a.m.

cam on ban da support ak

0
| Reply
Share
Answered Nov 2nd, 2020 6:21 a.m.
+4

bạn mở file config/session.php sẽ thấy đoạn này:

'lifetime' => env('SESSION_LIFETIME', 120),

'expire_on_close' => false,

Mặc định laravel để thời gian của session là 120 phút. Bạn sửa trực tiếp trong file này hoặc thêm trong .env SESSION_LIFETIME=YOUR_TIME

Và nếu không muốn session bị xóa khi đóng trình duyệt thì chuyển cả expire_on_close thành true nhé bạn

Share
Answered Nov 2nd, 2020 6:03 a.m.
+3
 • thời gian sống của sesion trong laravel là 120p bạn có thể thay đổi nó ở trong file .env "SESSION_LIFETIME=120"
 • hoặc bạn có thể vào trong file "config/session.php"
/*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Session Lifetime
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | Here you may specify the number of minutes that you wish the session
  | to be allowed to remain idle before it expires. If you want them
  | to immediately expire on the browser closing, set that option.
  |
  */
  'lifetime' => env('SESSION_LIFETIME', 120),
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.