Asked Dec 24th, 2018 8:53 a.m. 118 0 2
  • 118 0 2
0

Animation Cell, Switch from listView to gridView

Share
  • 118 0 2

Em chào mọi ngừoi. Em muốn là animation chuyển từ listView sang gridView như trong video em đính kèm theo, mọi người có cách nào hoặc gợi ý nào để làm cho em xin với ạ. Mong được sự giúp đỡ của mời ngừoi. Em cảm ơn mọi ngừoi trước ạ https://youtu.be/ad1Ekbt1Ios

Dec 24th, 2018 10:14 a.m.
  • Về ý tưởng:

Còn animation như trong video thì mình chưa có ý tưởng gì.

+1
| Reply
Share
Dec 24th, 2018 10:33 a.m.

cái layout thì em làm cũng được rồi nhưng còn cái animation thì e không biết làm 😦( . để e tìm hiểu thêm, em cảm ơn anh 😄

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Dec 24th, 2018 10:24 a.m.
Accepted
+4

Về animation bạn có thể xem ở đây http://www.vadimbulavin.com/tableviewcell-display-animation/

Share
Dec 24th, 2018 10:34 a.m.

Dạ em cảm ơn anh. để e tham khảo thử

0
| Reply
Share
Answered Dec 25th, 2018 2:12 a.m.
+1

Từ Listview sang Grid và ngược lại thì mình hay dùng cái này. https://android-arsenal.com/details/3/5308. Bạn chỉ cần chuyển cái animation của thư viện hiện tại đang là Fade sang animation TransactionX (Move Left, Right) thì sẽ thu được kết quả giống video nhé.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.