Asked Dec 2nd, 2020 3:20 a.m. 87 0 0
  • 87 0 0
0

Electron App : Cách tăng tốc độ upload trên windows ??

Share
  • 87 0 0

Mình có tạo 1 cái app bằng electronjs để upload file của user lên aws s3!
Mình test trên macbook thì tốc độ upload luôn > 15mb/s rất nhanh, nhưng cùng app đấy cùng folder cùng size upload trên windows thì tốc độ thấp hơn rất nhiều chỉ max 2mb /s 😦(
Đã có ai từng gặp trường hợp này và biết lý do tại sao không 😦 ??

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.