Asked Jul 3rd, 2020 10:12 a.m. 125 0 2
  • 125 0 2
+1

Làm sao để lấy request array từ post method ( sử dụng ASP.NET)

Share
  • 125 0 2

Câu hỏi như tiêu đề à 😦 khả năng cao là em phải xử lý nó thành string trước khi gửi request rồi cắt sau

2 ANSWERS


Answered Jul 3rd, 2020 10:33 a.m.
Accepted
+1
public JsonResult SaveList(List<object> values)
{
    
}
Share
Avatar Anh Tanh @YukiDouji
Jul 3rd, 2020 11:01 a.m.

Thank u

+1
| Reply
Share
Answered Jul 3rd, 2020 10:33 a.m.
0

object là model class bạn tạo tương ứng với dữ liệu trong mảng bạn đẩy lên

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.