Asked thg 3 10, 2018 7:35 SA 6519 1 4
 • 6519 1 4
+3

How to scroll tbody in table but fixed header

Share
 • 6519 1 4

Ảnh trên này là bảng hiển thị dữ liệu của e. Em muốn show tất cả dữ liệu ra bảng, nhưng e gặp một vấn đề là bảng em nó quá lớn, bị tràn width. Bây giờ e muốn là khi scroll bảng nhưng header thì đứng yên còn phần body thì scroll. Có ai có thể giúp e đc ko ạ ? Hay rằng là không thể làm được ạ ?

thg 9 29, 2021 10:16 SA

Bạn làm dc chưa? cho mình xin code tham khảo dc ko?

0
| Reply
Share

4 ANSWERS


Answered thg 3 13, 2018 4:04 SA
Accepted
+3

Đây là demo mình đã từng làm:

scroll table.gif

Để làm được như thế này bạn cần tới 2 table lồng vào nhau, table lớn bên ngoài để lấy thẻ thead, và table bên trong dùng làm tbody. Template nó là như thế này

<table class="table table-group">
 <thead class="text-primary">
  <tr>
   <th colspan="4">Họ Tên</th>
   <th colspan="6">Email</th>
   <th colspan="8">Địa Chỉ</th>
   <th colspan="3">CMND</th>
   <th colspan="3">SĐT</th>
   <th colspan="2"></th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td colspan="26" class="table-content">
    <div class="nano has-scrollbar">
     <div class="nano-content">
      <table class="table table-group">
       <tbody class="records">
        <tr>
         <td colspan="4">Trần Đại Sơn</td>
         <td colspan="6">xxx.yyy@gmail.com</td>
         <td colspan="8">Đà Nẵng</td>
         <td colspan="3">98128736182</td>
         <td colspan="3">01291281271</td>
         <td colspan="2">X</td>
        </tr>
       </tbody>
      </table>
     </div>
    </div>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Trong đó có 2 cái bạn cần lưu ý.

 • Các giá trị colspan, thẻ td duy nhất của table bên ngoài sẽ chứa cả phần body của table con, td này sẽ có colspan bằng tổng colspan của các ô trong thead. Các ô khác của phần thân bảng cũng phải có colspan tương ứng giống thead.
 • Có 2 div bọc bên ngoài với class lần lượt là nanonano-content. Cái này của nanoScrollerJS, dùng cho việc scroll cái bảng. Đọc thêm hướng dẫn của nó tại github.
Share
Answered thg 3 12, 2018 1:13 SA
0

Theo mình thì không nên show quá nhiều cột trên 1 bảng, cách tốt nhất là sẽ tạo riêng 1 trang show chi tiết. Còn bắt buốc phải show nhiều như vậy, bạn có thể giảm width của table (dùng boostrap: http://getbootstrap.com.vn/css/#tables)

Đây là width của table: 67%: Screenshot from 2018-03-12 08-24-20.png và width 100% sẽ như thế này: Screenshot from 2018-03-12 08-25-28.png

Share
Answered thg 3 12, 2018 1:45 SA
-1

Có phải ý bạn là lúc scroll down thì chỉ scroll phần nội dung của bảng di duyển, thì phần header đứng yên đúng không nhỉ? Theo mình nghĩ thì bạn có thể set height cho thẻ tbody của bảng, rồi dùng thuộc tính overflow-y: scroll; với thẻ tbody đó 🤔

Share
Answered thg 3 13, 2018 1:09 SA
-1

Theo mình thì bạn nên set width cho th hoặc td (hoặc cả 2) theo width của table và thuộc tính table-layout:fixed cho table. Như vậy chiều rộng của ô bạn vừa set sẽ được cố định. Bạn cũng có thể kết hợp với thuộc tính overflow:hidden. Bạn có thể tham khảo tại đây http://jsfiddle.net/itamark/uAKNx/ 😄

Share
thg 9 29, 2021 10:15 SA
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.