Asked Apr 3rd, 2020 8:25 AM 78 0 1
  • 78 0 1
0

Batch Script

Share
  • 78 0 1

Các anh, chị cho e hỏi, để truy cập vào phần tử ngay sau %%f trong vòng lặp for do này thì làm thế nào ạ, hay có cách nào khác để duyệt 2 phần tử liên tiếp như vậy không ạ, em cảm ơn

Tran Duc Thang @thangtd90
Apr 3rd, 2020 8:28 AM

để truy cập vào phần tử ngay sau %%f trong vòng lặp for do này

Bạn có thể post đoạn code hiện tại của mình lên được không, chứ miêu tả thế này thì mọi người cũng khó tưởng tượng quá 😅

0
| Reply
Share
Cường Lưu @Cuongluu8888
Apr 3rd, 2020 8:46 AM

@thangtd90 a xem giúp e với ạ

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Apr 3rd, 2020 11:11 AM
0

Có một cách đơn giản thế này để cho phép bạn duyệt 2 phần tử liên tiếp trong vòng lặp for, bạn thử xem có hiệu quả không 🤔

  • Tạo một biến previous gắn bằng rỗng.
  • Chạy vòng for, check nếu previous là rỗng, thì gán previous bằng giá trị lấy ra hiện tại, rồi next
  • Từ vòng lặp tiếp theo, bại sẽ có giá trị previous và giá trị hiện tại để xử lý, xử lý logic xong thì gán tiếp previous bằng giá trị hiện tại.

Như vậy trong vòng for bạn đã có thể check được 2 phần tử liên tiếp rồi 😅

Share