Asked thg 1 13, 2022 1:43 CH 116 0 0
  • 116 0 0
0

Web3-react deactivate vẫn active account sau khi reload page

Share
  • 116 0 0

Chào mn cảm ơn mn đã đọc

Hiện tại e đang tích hợp web3 vào site của mình thông qua thư viện web3-react Em đang gặp một lỗi là f5 lại page sau khi call hàm deactivate() của useWeb3React thì account vẫn là active

E đã thử tìm hiểu rồi nhưng vẫn ko ra Hy vọng mn có thể sp Tks mn

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.