Asked Jul 24th, 2018 9:31 a.m. 42 0 0
  • 42 0 0
0

Cho em hỏi về cách áp dụng animation cho Visualizer

Share
  • 42 0 0

Như tiêu đề em đang làm một cái app vền Equalizer có sử dụng hiệu ứng Visualizer sử dụng các file Animation glsl hoặc tương tự nhưng không kiếm được bài viết hướng dẫn nào. Mong mọi người giúp đỡ.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.