Asked Sep 25th, 2019 8:30 a.m. 131 0 2
  • 131 0 2
+1

Lưu mã HTML thành file PDF

Share
  • 131 0 2

Mình có nhiều đoạn mã html mình muốn chạy 1 vòng for lưu mỗi đoạn thành 1 file PDF thì có thư viện nào và làm như thế nào ? Cảm ơn mọi người

2 ANSWERS


Answered Sep 25th, 2019 8:32 a.m.
Accepted
0

bạn đang dùng ngôn ngữ hay framework backend gì nhỉ ?

Share
Avatar Quyen Nguyen @quyen56920
Sep 25th, 2019 8:34 a.m.

Mình đang dùng php

0
| Reply
Share
Sep 25th, 2019 8:35 a.m.

@quyen56920 bạn có đang dùng framework như Laravel không hay chỉ dùng PHP thuần thế

0
| Reply
Share
Avatar Quyen Nguyen @quyen56920
Sep 25th, 2019 8:38 a.m.

Mình đang viết PHP thuần vì mình làm tool nhỏ thôi, nếu bạn có câu trả lời cho Laravel ,Yii2 or bất kì framework cho kết quả như trên là đc

0
| Reply
Share
Sep 25th, 2019 8:43 a.m.

@quyen56920 với PHP thuaant thì bạn có thể sử dụng thư viện này nhé https://github.com/mpdf/mpdf

0
| Reply
Share
Answered Sep 25th, 2019 9:35 a.m.
0

Với ngôn ngữ PHP bạn có thể dùng thư viện https://github.com/dompdf/dompdf để hỗ trợ việc render ra file PDF nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.