Asked Sep 28th, 2020 6:19 a.m. 83 0 0
  • 83 0 0
0

Lỗi khi ấn Back Browser của trình duyệt Chrome và Edge

Share
  • 83 0 0

Mình có một trang web sử dụng ASP.net, Java... gặp một lỗi như sau:

  • Nhập giá trị Search, ấn vào một đối tượng search qua trang mới.
  • Khi back lại trang cũ bằng nút Back Browser thì kết quả Search không giống với trang trước đó, mà là kết quả Search khi chưa nhập giá trị Search.
  • Lỗi này chỉ gặp trên Chrome và Edge. Trên FF, IE thì hoàn toàn không vấn đề. Ai đó giúp mình giải thích tại sao? Và có cách nào để Fix không?
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.