Asked Mar 9th, 2021 3:19 a.m. 52 0 0
  • 52 0 0
0

Không thể connect tới server EB của AWS

Share
  • 52 0 0

Hôm qua mình vừa deploy 1 app trên Elastic Beanstalk của AWS, deploy xong chạy bình thường. Sáng này vào thì lại không được nữa, báo lỗi connection timeout. Mình đã kiểm tra và đã mở hết port 80, 22 ở phần security group / inbound rồi, nhưng vẫn không connect được. Mọi người ai đã bị vậy chưa chỉ giúp mình với. Thanks all

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.