Asked Dec 11th, 2018 12:19 PM 1408 0 1
  • 1408 0 1
+1

Lỗi font tiếng việt php

Share
  • 1408 0 1

Chào các bác e có cài trên localhost font hiển thị ok

Lúc chạy trên web bị lỗi font e thêm <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> các kiểu nhưng không được.

Mà lúc chạy trên localhost thêm thẻ meta charset UTF 8 vào lại bị lỗi như lúc chạy trên web? Các bác tư vấn e cách khắc phục với

1 ANSWERS


Answered Dec 12th, 2018 12:58 AM
+1

Bạn đang để style CSS là dùng font chữ gì vậy? Ngoài ra bạn thử bật console lên xem các file font của bạn có load về được không 🤔

Nếu chưa dùng web font gì thì bạn thử dùng Google Font như Roboto xem sao 🤔

Chẳng hạn như add đoạn sau vào trong thẻ <head>

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet">
<style>
    body {
        font-family: 'Roboto', serif !important;
    }
</style>
Share
Avatar Vờ Vờ @tuanndz
Dec 12th, 2018 3:22 AM
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.