Asked Aug 8th, 2021 5:39 p.m. 102 1 1
  • 102 1 1
0

how to create live-stream app like nimo by C#

Share
  • 102 1 1

how to create video live-stream app like nimo by C#?

can we create l video live-stream app by signalR?

Do you have any blog, or references?

1 ANSWERS


Answered Nov 1st, 2021 9:51 a.m.
Accepted
0

mình cũng kb requirements app của bạn ntn, nhưng trước mình cũng có làm 1 app live stream dùng rtmp-rtsp-stream-client thì độ trễ hình như 5s, bạn có thể tìm hiểu nó. https://github.com/pedroSG94/rtmp-rtsp-stream-client-java

Share
Avatar Hòa lê @lehoaviblog240803
Nov 2nd, 2021 2:14 p.m.

Thank bạn nhiều nha ❤️

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.